Dịch vụ xin cấp giấy phép xây dựng

Cá nhân, hộ gia đình cũng được bảo đảm những lợi ích trong quá trình xây dựng công trình .Đây cũng là cơ sở pháp lý giúp nhà nước có thể quản lý, giám sát, xử lí các vi phạm về trật tự xây dựng ở từng địa bàn, địa phương cụ thể. Bên chủ công trình xây dựng phải đảm bảo xây dựng theo đúng quy hoặc và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Tùy thuộc vào đối tượng xin cấp phép xây dựng mà hồ sơ sẽ do Những cơ quan có thẩm quyền khác nhau xử lý.

dich-vu-xin-cap-giay-phep-xay-dung

Vì sao phải xin giấy phép xây dựng?

Trước khi tiến hành xây dựng một công trình nào đó như xây nhà, xây trường, xây cầu… người chủ công trình cần phải tiến hành xin giấy phép xây dựng.Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý được cơ quan nhà nước cấp cho chủ đầu tư sau khi đã đồng ý việc xây dựng, di dời hay cải tạo một công trình nào đó. Hiểu một cách đơn giản, giấy phép xây dựng được xem như một văn bản thừa nhận rằng chủ đầu tư đã có đủ quyền để thực hiện việc xây dựng mà không sợ bất kì các khiếu kiện, tranh chấp gì về sau. Cá nhân, hộ gia đình cũng được bảo đảm những lợi ích trong quá trình xây dựng công trình .Đây cũng là cơ sở pháp lý giúp nhà nước có thể quản lý, giám sát, xử lí các vi phạm về trật tự xây dựng ở từng địa bàn, địa phương cụ thể. Bên chủ công trình xây dựng phải đảm bảo xây dựng theo đúng quy hoặc và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Tùy thuộc vào đối tượng xin cấp phép xây dựng mà hồ sơ sẽ do Những cơ quan có thẩm quyền khác nhau xử lý.

Đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, các công trình di tích, văn hóa lịch sử… thì phải có giấy phép xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp giấy  Các công trình nhà ở riêng lẻ và các công trình khác sẽ do ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc ủy ban nhân dân xã cấp giấy phép xây dựng tùy theo thẩm quyền.

Những công trình xây dựng nào phải xin giấy phép xây dựng?

Tất cả các công trình xây dựng như xây nhà, công trình công cộng, trùng tu di tích lịch sử… đều phải xin giấy phép xây dựng.

Theo Điều 3 Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 “Về cấp giấy phép xây dựng” thì chỉ những

công trình xây dựng sau đây mới không cần phải xin cấp phép xây dựng:

– Các công trình khẩn cấp, công trình tạm phục vụ, công trình bí mật của nhà nước.

– Công trình sửa chữa, lắp đặt trong các công trình nhưng không làm thay đổi cấu trúc bê ngoài

– Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng… cấp quyết định đầu tư

– Các công trình chỉ cần lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật và nhà ở riêng lẻ ở các vùng nông thôn khó khăn, vùng sâu vùng xa.

– Các công trình xây dựng không đi qua đô thị nhưng phù hợp với hệ thống quy hoạch và đã được kiểm duyệt.