Kế hoạch đầu tư dự án sân golf cho đến năm 2020

Trong báo cáo trình Thủ tướng trước đây, bộ Kế hoạch và đầu tư đã đề xuất ba phương án điều chỉnh quy hoạch sân golf, trong đó, phương án 3 được Thủ tướng đồng ý quy hoạch đến năm 2020 là 118 sân golf, nhưng Thủ tướng yêu cầu bộ này phải rà soát, kiểm tra chặt để tránh tình trạng quy hoạch treo, hoặc gây lãng phí trong sử dụng đất, nhất là đất nông nghiệp, đất lúa, bảo vệ nguồn nước.

ke-hoach-dau-tu-du-san-golf-cho-den-nam-2020

Theo đó, sẽ bổ sung thêm 28 sân golf vào quy hoạch với tổng diện tích đất xây dựng là 3.812ha, nâng tổng số sân golf đến năm 2020 là 115 sân. Theo bộ này, 115 dự án xây dựng sân golf đều đáp ứng tiêu chí, điều kiện đầu tư, được quy hoạch ở các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch, là các vùng đất cát, đất đồi núi trọc, không sử dụng đất lúa.

Trong báo cáo trình Thủ tướng trước đây, bộ Kế hoạch và đầu tư đã đề xuất ba phương án điều chỉnh quy hoạch sân golf, trong đó, phương án 3 được Thủ tướng đồng ý quy hoạch đến năm 2020 là 118 sân golf, nhưng Thủ tướng yêu cầu bộ này phải rà soát, kiểm tra chặt để tránh tình trạng quy hoạch treo, hoặc gây lãng phí trong sử dụng đất, nhất là đất nông nghiệp, đất lúa, bảo vệ nguồn nước.

Được biết, kết quả kiểm tra 90 sân golf vừa qua cho thấy: diện tích đất lúa sử dụng làm sân golf đã giảm từ 28% cách đây ba năm xuống còn 2% và không có dự án nào sử dụng đất lúa hai vụ. Trong số 90 sân golf, chỉ có 21 sân thuần tuý là sân golf, còn lại là kết hợp với kinh doanh bất động sản, du lịch.