Tag: giấy phép xây dựng

Dịch vụ xin cấp giấy phép xây dựng

Cá nhân, hộ gia đình cũng được bảo đảm những lợi ích trong quá trình xây dựng công trình .Đây cũng là cơ sở pháp lý giúp nhà nước có thể quản lý, giám sát, xử lí các vi phạm