Tag: thẩm mỹ

Họa viên kiến trúc là gì?

Công việc của kiến trúc sư chính là chuyển đổi nhu cầu sử dụng của người dùng vào các giải pháp mặt bằng – không gian – kỹ thuật đảm bảo tính thích dụng, bền vững, thẩm mỹ và kinh