Tag: thiết kế chuyên nghiệp

Họa viên kiến trúc là một ngành có thu nhập cao ?

Những giai đoạn “hoàng kim” trước đây, kiếm tiền từ Họa viên kiến trúc quá dễ mà không cần phải đầu tư kiến thức. Trong giai đoạn đó người Họa viên kiến trúc chỉ cần vẽ vài đường là có