Tag: xin giấy phép sửa nhà ở đâu

Thủ tục xin giấy phép sửa nhà

Đối với các trường hợp sửa chữa hay cải tạo lại công trình nhà ở theo quy định phải có giấy phép xây dựng hoặc phá dỡ công trình cũ để xây mới, thì hồ sơ phải có ảnh chụp